Kehno ruokavalio on sairauksien ja kuolemien keskeisin vaaratekijä

kirjoittanut | 19.11.2013 | Blogi, Uutiset | 32 Kommentit

Tämän kirjoituksen viesti on lyhyt. Yhdysvaltalaisen laajan selvityksen mukaan kehno ruokavalio on eniten sekä kuolemia että sairauden leimaamia vuosia aiheuttava riskitekijä. Taakse jäävät tupakka, liikunnan puute ja alkoholilla läträäminen (vähättelemättä näitä).

” In this analysis, the aggregate of the 14 subcomponents of diet is a more important factor associated with disease burden than either physical inactivity or high BMI. The effect sizes for dietary components were based on meta-analyses of observational cohort studies and for selected dietary components, on intervention studies.”

Ruoka ja ruokavalio puhuttaa ja keskusteluttaa suomalaisia. Ruokavalion terveysaspektit ovat selvästikin kansalaisten ja median arvoasteikolla korkealla, ainakin medianäkyvyyden perusteella.

Mutta miten tieteellinen evidenssi ja kansalaisten itsensä kokema ruokavalion tärkeys näkyy käytännön teoissa? Miten hyvin kansalainen saa apua ruokavalioasioissa aiheeseen koulutuksen saaneelta ammattilaiselta? Ainakaan ravitsemusterapeuttien määrällä Suomi ei voi kerskua.

Kuvankaappaus 2013-11-19 kello 13.06.11

Julkisissa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja vastaavissa palvelun tuottoyksiköissä työskentelevien terveydenhuolllon ammattilaisten määrä.

Suomessa 134 ravitsemusterapeuttia työskentelee kunnallisissa/valtiollisia terveyspalveluja tuottavissa yksiköissä (lähde), kun taas n. 11 570 lääkäriä työskentelee julkisissa vastavissa hoitopaikoissa (lähde) ja vastaavasti noin 49 640 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa (lähde).

Sekä lääkäreitä että hoitajia on Suomessa hieman enemmän kuin länsimaissa yleensä, sen sijaan ravitsemusterapeutteja on selvästi vähemmän. 2,4 miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joissa ei ole terveyskeskustasolla ravitsemusterapeuttia.

Sitä vaan tässä tulee miettineeksi, että jos ravitsemuksella on näin suuri merkitys sairauksille, kannattaisiko ravitsemustietämyksen ja -ohjauksen laatuun ja määrän oikeasti satsata, eikä riiputtaa sitä lapsen kengissä vuosikymmenestä toiseen?

Ravitsemusterapeutit on pienen piskuinen ammattikunta.

Lähde 

US Burden of Disease Collaborators. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. JAMA. 2013 Aug 14;310(6):591-608.

 

Kuvankaappaus 2013-11-19 kello 13.16.47

Ruokavalioon liittyvät tekijät selittävät eniten kuolemia ja sairauksia USA:ssa (2010)

 

Aiempia kirjoituksiani aiheesta:

Yleislääkäri-lehti: Terveyskeskukset tarvitsevat ravitsemusterapeutteja