Voiko unihormoni melatoniini auttaa ärtyvässä suolessa?

kirjoittanut | 31.03.2014 | Blogi, Uutiset | 2 Kommentit

Pimeähormoni melatoniini helpottaa jossain määrin aikaerorasitukseen sopeutumista ja nukahtamisvaikeuksia iäkkäillä. Viime vuosina tehdyt muutamat satunnaistetut kliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että melatoniinista voisi olla apua ärtyvän suolen oireyhtymässä. Miten tämä on mahdollista ja miten melatoniini auttaa?

Tausta

Melatoniiini on serotoniinin sukulaishormoni, jota erittyy paitsi käpylisäkkeestä myös suoliston pinnan enterokromaffiinisoluista. Maha-suolikanavassa on mitattu korkeampia pitoisuuksia melatoniinia kuin käpylisäkkeessä tai verenkierrossa. Ruokailu lisää voimakkaasti melatoniinin pitoisuutta mahasuolikanavassa ja veressä. Koe-eläinmalleissa melatoniini vähentää kokeellisesti aiheutettua suolistotulehdusta.

Melotoniini osallistuu suoliston motiliteetin (liikkeiden), vatsan seudun kiputuntoaistimuksen ja suoliston inflammaatiovasteiden säätelyyn. Kaikissa näissä osa-alueissa on puolestaan havaittu häiriöitä ärtyvästä suolesta kärsivillä. Toiminnallisesta vatsakivusta kärsivillä melatoniinin erityksen vuorokausikäyrä (AUC) on matalampi kuin terveillä sekä virtsaan erittyvän melatoniinimetaboliitin määrä vähäisempi. Tämä viittaa siihen, että toiminnallisessa vatsakivussa melatoniinin erityksessä ja/tai erityksessä saattaa olla häiriöitä.

Melatoniini ärtyvässä suolen oireissa

Äskettäin ilmestyneessä melatoniinia katsausartikkelissa arvioitiin kolme aasialaista ja yksi eurooppalainen tutkimus. Niiden kesto vaihteli kahdesta viikosta puoleen vuoteen. Kaikki olivat lumekontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia. Potilaiden määrä vaihteli 18-80 ja kaikilla oli Rooman kriteerein diagnosoitu IBS.

Katsauksen mukaan melatoniini voi auttaa IBS-potilaan vatsakivussa. Kolmessa tutkimuksessa neljästä vatsakipu helpotti enemmän melatoniinia käyttäneillä. Myös vatsan seudun turvotuksessa ja suolen toiminnassa havaittiin helpotusta joissakin, vaan ei kaikissa tutkimuksissa. Yhdessäkään tutkimuksessa melatoniini ei vaikuttanut merkittävästi uneen. Ensimmäinen tutkimus (Song et al. 2005) julkaistiin arvovaltaisessa Gut -lehdessä. Tämän tutkimuksen mukaan vatsakipu helpottui unettomuudesta kärsivillä IBS-potilailla yli 50 %, kun lumelääkkellä kivun helpotus oli 18 % lähtötilanteeseen nähden ( p<0,001 ryhmien välillä). Myös suoliston kipuherkkyys väheni melatoniinilla suhteessa lumeeseen, kun kipuherkkyyttä mitattiin suolistoa venyttävällä ilmatäytteisellä pallolla.

Melatoniini ja IBS

Melatoniin vaikutus eri IBS-oireisiin lumekontrolloiduissa tutkimuksissa.
Lähde: Siah e tal. World J Gastroenterol. 2014;20:2492-2498

Lopuksi

Melatoniini on nykyään kaupan ravintolisänä, jos myytävän valmisteen vahvuus on 0,5-1 mg. Tällöin melatoniinin hankkimiseen ei vaadita lääkärin reseptiä. Tutkimuksissa on käytetty eniten 3 mg:n ilta-annosta (30-60 min ennen nukkumaan menoa).

Melatoniini pidetään siis varsin turvallisena valmisteena, mutta haittavaikutuksia voi ilmetä. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus ja väsymys. Terveyskirjaston artikkelin mukaan melatoniinia ei pidä käyttää ”… eräissä perinnöllisissä sairauksissa (galaktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö ja saamelaisilla esiintyvä laktaasin puutos) eikä autoimmuunitauteja sairastavilla”.

Melatoniini vaikuttaa jossain määrin lupaavalta valmisteelta IBS-oireiden hoidossa. Saavutettu tilastollisesti merkitsevä hoitovaste ei välttämättä ole kliinisesti kovin merkittävä hyöty potilaalle. Melatoniini on kuitenkin hyvin siedetty valmiste, joten tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella sitä kannattaisi harkita ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa ainakin, jos muut keinot eivät ole auttaneet. Myönteistä on sekin, että yhden kliinisen tutkimuksen mukaan melatoniista voi olla apua närästyksessäkin.

Suomessa tästä hoidosta on käsittääkseni erittäin vähän kokemuksia. Monta kysymystä jää toki vielä auki, kuten mm. se, miten lyhytvaikutteinen melatoniini voi vielä unen jälkeen vaikuttaa seuraavan päivän vatsakipuun ja muihin oireisiin.

Lähde:

Siah KT, Wong RK, Ho KY. Melatonin for the treatment of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2014;20(10):2492-2498. Review.