LDL -kolesterolin seikkailua

kirjoittanut | 8.09.2011 | Blogi | 16 Kommentit

Yksi polttavimpia kysymyksiä karppauksen osalta on se, mitä tapahtuu sydän- ja verisuoniterveydelle silloin, kun laihduttaminen on ohi ja pyritään  pitämään yllä saavutettu paino. Vastausta ja lisätutkimuksia odotellessa, osviittaa tarjoaa mm. Ronald Kraussin tutkimus (Krauss et al. 2006). Kraussin tutkimus osuu nimittäin VHH:n väitetyn sydän- ja verisuonitautivaaran ytimeen, LDL -kolesteroliin.

Krauss ym. 2006

Krauss kumppaneineen selvitti, miten hiilihydraattien määrän vähentäminen vaikuttaa LDL -kolesteroliin lyhytkestoisessa syöttötutkimuksessa (RCT), kun paino pyritään pitämään ennallaan. Alla oleva kuva selvittää tilannetta sekä LDL- että HDL -kolesterolin muutoksen suhteen vs lähtötilanne (n=176). Tutkimuksessa oli erikseen myös painonpudotusvaihe, jota en tässä yhteydessä esittele (tuloksissa ei merkittäviä eroja). Hiilihydraattien saanti oli 26 % päivittäisestä energiantarpeesta, mikä vastaa käsitykseni mukaan keskivertokarppaajan tavoitetta päivittäisen hiilihydraattien saannin osalta silloin, kun laihtumisvaihe on ohi. Run-in eli aloitusruokavalio ennen satunnaistamista oli kaikilla Sydänliiton suositusten mukainen ruokavalio (54 E % HH, SFA 7 E % ja PUFA 8 E %)

LDL -ja HDL -kolesterolin muutos 3 viikon kohdalla

Lähde: Krauss et al. 2006 AJCN (kaikille avoin tutkimus)

Keskeiset havainnot tutkimuksesta:

  • ”Paha”  VHH, siis paljon tyydyttynyttä rasvaa sisältävä vähähiilihydraattinen ruokavalio  ei vaikuta LDL -kolesteroliin painostabiilissa tilanteessa
  • ”Hyvä” VHH, siis vähän tyydyttynyttä rasvaa sisältävä VHH vähentää LDL -kolesterolia (p=0,04) vs suositusten mukainen ruokavalio
  • ”Paha” VHH näyttää lisäävään hyvää HDL -kolesterolia (ero ei merkitsevä, p=0,06)
  • Kaikkinensa rasvojen ja hiilihydraattien modikaation vaikutukset ovat varsin pieniä

Tämän tutkimuksen mukaan hiilihydraattirajoituksen onnistuessa LDL -kolesteroli ei kohoa painovakaassa tilanteessa suhteessa suositusten mukaiseen ruokavalioon,  jos tyydyttyneen rasvan saanti pysyy alle 15 E %:ssa (eli n. 35-40 g/pv) ja monityydyttymättömien rasvahappojen saanti on riiittävää (min 6 E %).

Forsythe ja Volek ym. -tutkimukset

Professori Richard Feinmanin työryhmä on seurannut myös VHH:n vaikutuksia LDL -kolesteroliin painovakaassa tilanteessa. Amerikkalaisessa tutkimuksessa tavanomaisesti VHH:ta  käyttävät henkilöt (32 E % HH) satunnaistettiin erittäin paljon tyydyttynyttä rasvaa sisältävälle ja vielä vähemmän hiilihydraatteja sisältävälle ruokavaliolle. Tutkimusruokavalio sisälsi tyydyttynyttä rasvaa 86 g/ pv (31 E % SFA:sta) ja hiilihydraatteja 84 g/pv (13 E %) . Tässä tutkimuksessa siis läträttiin tyydyttyneellä rasvalla!  LDL -kolesteroli kohosi kuudessa viikossa 22 % eli n. 0,5 mmol/l. (Forsythe et al. 2010)

Samankaltaisia tuloksia painovakaassa tilanteessa erittäin runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävällä ruokavaliolla on saanut Volek et al. (2003). Heidän tutkimuksessa LDL kohosi 15 %.

Shai ym 2008

Kaksi vuotta kestäneistä laihdutustutkimuksista on saatu samansuuntaisia tuloksia kuin Kraussin tutkimuksessa. Niissä painon lasku on ollut suurimmillaan n. puolen vuoden kohdalla ja lähtenyt nousemaan uudestaan viimeistään vuoden kohdalla. Kahden vuoden kohdalla onkin jo kyse painostabiilista vaiheesta.

Esim. Shai et al. tutkimuksessa (2008, kaikille avoin) LDL -kolesteroli väheni laihtumisen jälkeen hienoisesti (6kk→24 kk, kuva). Shain tutkimuksessa tyydyttyneen rasvan saanti kahdessa vuodessa nousi VHH -ryhmässä nousi vain 2,3 E % (eli n. 4-7 g/pv) lähtötilanteeseen verrattuna.

Lähde: Shai et al. NEJM 2008 , LDL:n voi muuttaa millimooleiksi per litra jakamalla 39:llä.

Toisessa NEJM:issä julkaistusssa VHH -tutkimuksessa tyydyttyneen rasvan saanti jopa laski karppaajilla lähtötilanteeseen verrattuna, lasku oli n. 2 E % (Sacks et al. 2009). Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että suurissa VHH -tutkimuksissa ei missään ole läträtty vapaasti kovalla rasvalla.

Laihdutuksen aikaiset tutkimukset

Edellä kuvatut tutkimukset kuvasivat painovakaata tilannetta. Entä laihdutuksen aikana? Diabeetikoita koskevassa VHH -meta-analyysissä todettiin LDL -kolesteroli muutoksissa reilun 10 % hajonta. Enimmillään LDL -kolesteroli nousi 10 % ja enimmillään laski 14 %. Määrällisesti useammassa tutkimuksessa LDL -laski kuin nousi VHH -jakson aikana (Kirk et al. 2006). Englantilaisen Hession et al. meta-analyysin mukaan laihdutusvaiheessa vähähiilihydraattisella ruokavaliolla olevat päätyvät n. 0,2-0,4 mmmol/l korkeampiin LDL -arvoihin kuin vähärasvaisella ruokavaliolla (Kts. tästä).

Yhteenveto

  • Maltillinen tyydyttyneen rasvan lisäys VHH:ssa vaikuttaa LDL -kolesterolin osalta neutraalilta (painovakaassa tilanteessa)
  • Tyydyttyneellä rasvalla vapaa iloittelu VHH:ssa nostaa vääjäämättömästi LDL -kolesterolia, keskimäärin noin 20%  (painovakaassa tilanteessa)
  • Tyydyttyneellä rasvalla on jossakin määrin erilainen vaikutus LDL -kolesteroliin sen mukaan, millainen on taustaruokavalion hiilihydraattimäärä
  • VHH -noudattavan kannattaa suosia kasviöljyjä, pähkinöitä, siemeniä ja kalaa monipuolisen rasvahappojen saannin turvaamiseksi
  • LDL:n lisäksi on syytä tarkastella yhtä aikaa HDL -kolesterolia, jota (tyydyttynyt) rasva yleensä nostaa

Lue myös HDL -kolesterolista: HDL -kolesterolin seikkailua