Blogi

VRN suosittelee lisää D-vitamiinia erityisryhmille ja lisättäväksi maitotaloustuotteisiin

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) on päätynyt suosittelemaan margariinien ja maitotaloustuotteisiin lisättävän D-vitamiinimäärän kaksinkertaistamista. Maitoa sisältäviin nestemäisiin tuotteisiin lisättäisiin D-vitamiinia uuden suosituksen mukaan 1 mikrogramma /dl ja margariineihin 20 mikrogrammaa/100 g. Erityisryhmille uusia suosituksia Lisäksi VRN:n suosituksessa todetaan, että tiettyjen väestönosien D-vitamiinilisien käyttösuositus tulee uudistaa. Tällaisia väestönosia ovat: raskaanaolevat, eri-ikäiset lapset (erityisesti …
Uutiset

Maitorasva ei aiheuttanut ongelmia

Tyydyttyneen rasvan vaikutusta sydän- ja verisuoniterveydelle on pidetty haitallisena. Australialainen tutkijaryhmä seurasi maitotuotteiden ja maitorasvan välisiä yhteyksiä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Tutkimuksessa maitotaloustuotteiden käytöllä ei ollut yhteyttä sydän- ja verisuonitautikuolemiin ja täysrasvaisia maitotaloustuotteita käyttäneillä oli selvästi alhaisempi sydän- verisuoniperäisen kuolleisuuden riski. Lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan edelleen.