Uutiset

LGG probiootista ei apua pikkulasten allergiaoireisiin

Probioottien ja immuunipuolustuksen välisiä yhteyksiä tutkitaan vilkkaasti. Probioottien on havaittu olevan hyödyllisiä allergisten sairauksien hoidossa ja jopa ehkäisyssä, mutta tutkimustulokset probioottien hyödyistä atooppiseen ihottuman ja astman hoidossa ovat olleet vaihtelevia. Tässä tuoreessa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa probioottilisän ei havaittu vaikuttavan astmaoireisiin tai atooppiseen ihottumaan lapsilla, joilla oli astmaan tai atopiaan liittyviä riskitekijöitä. …
Uutiset

Äidin raskauden ajan ruokavalio ja lapsen ruoka-allergia

Lasten ruoka-aineallergiat ovat yleisiä ja lisääntyneet viimeisten 20 vuoden aikana. Äitien raskaudenaikaisen ruokavalion merkityksestä lasten ruoka-allergioiden kehittymiseen on vielä niukasti tietoa.Tamperelainen tutkijaryhmä selvitti asiaa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa. Ainoa ravintotekijä, jolla näytti olevan vaikutusta ruoka-allergioiden ilmaantumiseen oli D-vitamiini: sen runsas saanti ehkäisi ruoka-allergioiden kehittymistä. Sitrushedelmien ja kaikkinensa hedelmien runsas kulutus raskauden aikana …
Uutiset

Lasten ruoka-allergian hoitosuositus päivitetty

Tämä uutinen on ilmestynyt Lääkäriseura Duodecimin Terveysportissa 31.8.2009. Suositus löytyy kokonaisuudessaan Terveysportista, tosin käyttö vaatii oikeuksien hankkimista. Lasten ruoka-allergioiden lievät ilmentymät tutkitaan ja hoidetaan perusterveydenhuollossa. Jatkotutkimuksiin lähetetään lapset, joilla epäillään ruoan aiheuttamaa anafylaksiaa tai joilla esiintyy hankalia iho- ja suolisto-oireita. Ruoka-allergiaepäilyjä esiintyy runsaasti, mutta tutkimuksin varmennettua allergiaa potee lapsista 3–8 …