Uutiset

Kalkkitabletit lisäävät sydäninfarktin vaaraa

Kalsiumin riittävä saanti on välttämätöntä osteoporoosin ehkäisyssä. Kalsiumin runsas saanti ruokavaliosta on yhteydessä hyvään sydän- ja verisuoniterveyteen. Viime aikaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä kalsiumlisäravinteen negatiivisista vaikutuksista munuaispotilaiden verisuoniterveyteen. Nyt BMJ:ssä julkaistu meta-analyysi osoittaa satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuvassa aineistossa, että kalkktablettien käyttö voi lisätä sydäninfarktin ilmaantuvuutta muillakin kuin munuaispotilailla.
Blogi

Lisä(ä)ravinteita

Lisäravinteet herättävät kiinnostusta ja ristiriitoja. Luontaistuotteilla ja lisäravinteilla on pitkät perinteet kansanparannuksessa. Joissakin maissa kuten Saksassa (poikkeusmaa länsimaissa), virallinen lääketiede suhtautuu vakavasti rohdosvalmisteisiin ja luontaistuotteisiin sekä käytää niitä virallisina hoitomuotoina. Kysymys kuuluu onko tähän aihetta? Suomalainen ja koululääketiede pitävät lumelääkehoitoa eettisesti vääränä, eikä niitä siten käytetä potilaiden hoidossa. Lähtökohta on, että …