Jättiannos D-vitamiinia kerran vuodessa – etua vai haittaa?

D-vitamiinin riittävää saantia pidetään tärkeänä osteoporoosin ehkäisyssä. Australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin kerran vuodessa suun kautta annettavan suuren D-vitamiiniannoksen vaikutuksia ikääntyneiden naisten luunmurtumien ilmaantumiseen. Suun kautta annettavan suuren D-vitamiiniannoksen havaittiin lisäävän murtumia ja kaatumisia. Tulos on ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa, minkä vuoksi D-vitamiinia suositellaan edelleen nautittavan riittävä määrä päivittäin.