Kalsiumtableteilla raskausmyrkytystä vastaan?

Raskausmyrkytys eli eklampsia ja sen esiaste pre-eklampsia ovat raskauden aikana, yleensä loppupuolella, koettavia odottavan äidin sairauksia. Arviolta n. 5-10 % raskaana olevista naisista kokee pre-eklampsian, siihen liittyy esim. verenpaineen kohoaminen. Sen hoitoon on vain vähän hyviä keinoja. Uuden systemaattisen katsauksen mukaan kalsiumsupplementaatiosta voi olla merkittävää apua.

Kalkkitabletit lisäävät sydäninfarktin vaaraa

Kalsiumin riittävä saanti on välttämätöntä osteoporoosin ehkäisyssä. Kalsiumin runsas saanti ruokavaliosta on yhteydessä hyvään sydän- ja verisuoniterveyteen. Viime aikaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä kalsiumlisäravinteen negatiivisista vaikutuksista munuaispotilaiden verisuoniterveyteen. Nyt BMJ:ssä julkaistu meta-analyysi osoittaa satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuvassa aineistossa, että kalkktablettien käyttö voi lisätä sydäninfarktin ilmaantuvuutta muillakin kuin munuaispotilailla.