Ginkgo-yrtti ja muistitoiminnot

kirjoittanut | 4.01.2010 | Uutiset

Tausta

Ginkgo Biloba on lääkkeellisesti käytettävä rohdos. Se on peräisin neidonhius- eli temppelipuusta, joka on suosittu koristekasvi, ja perinteikäs kiinalaisessa lääketieteessä käytetty rohdos.

Ginkgoa on saatavilla Suomessa (esim. Bio-biloba, Geriaforce ja Ginkgomax ) ja sen sanotaan aktivoivan ääreisverenkiertoa erityisesti aivoissa. Koska suuri osa dementiasta ja älyllisten toimintojen heikkenemisestä on verisuoniperäistä (valtimoiden kovettumisesta johtuvaa), on myös esitetty että Ginkgo voisi estää muistin huononemista tai jopa parantaa muisti- ja huomiotoimintoja. Tähän saakka suuret eteenpäin suuntautuneet tutkimukset asiasta terveillä koehenkilöillä ovat puuttuneet.

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen tutkimusryhmä on julkaissut ensimmäisen suuren satunnaistetun tutkimuksen Ginkgon vaikutuksista vanhusten älyllisiin toimintoihin. Tutkimukseen osallistui 3069 henkilöä, jotka olivat iältään 72-96-vuotiaita ja muistitoiminnoiltaan terveitä. Tutkimus käynnistyi vuonna 2000, ja koehenkilöiden keskimääräinen seuranta-aika oli 6,1 vuotta. Kyseessä oli satunnaistettu ja lumelääkekontrolloitu tutkimusasetelma. Puolet koehenkilöistä sai 120 mg Ginkgo-uutetta kahdesti päivässä ja toinen puoli sai lumelääkettä vastaavasti. Mittareina käytettiin tavanomaisia kognitiivista kykyä arvioivia mittareita (mm. 3MSE-, ADAS-Cog-, huomiokyky- ja kieli- sekä neuropsykologisia testejä).

Tulokset

Tutkimustulokset osoittivat, ettei Ginkgo parantanut vanhusten muistia, huomiokykyä, kielellisiä taitoja, toiminnallisia taitoja tai mitään muitakaan älyllisten toimintojen komponentteja. Millään tutkimusparametrilla mitattuna Ginkgo ei parantanut koehenkilöiden muisti- tai älyllisiä toimintoja.

Pohdinta

Aiemmin samankaltaisia nolla-tuloksia oli saatu pienemmissä muistitutkimuksissa. Myös suuri satunnaistettu jo dementiasta kärsivillä potilailla toteutettu tutkimus osoitti Ginkgon olevan tehoton muistin suojaamisessa (Dekosky et al 2008).  Samaan päätyi myös arvostettu Cochrane –arvio. Tosin suomalainen THL:n Ohtanen -raportti otti varovasti kantaa Ginkgon puolesta muistitoimintojen säilyttämisessä.

Tutkijoiden mukaan Ginkgo saattaa olla Yhdysvalloissa ja Euroopassa eniten käytetty rohdosvalmiste, jolla pyritään kiihdyttämään aivotoimintaa, huomiokykyä ja muistia.

Ginkgoa onkin markkinoitu opiskelijoille ja ottelulajeja harrastaville urheilijoille tehokkaana huomiokykyä parantavana rohtona. Amerikkalainen business-guru Tim Ferriss rakensi itselleen miljoonaomaisuuden myymällä omaa Ginkgoaan (Brain Quicken) netissä nimenomaan tälle kohdejoukolle.

Tähän päivään mennessä julkaistu tutkimustieto ei tue Ginkgon käyttöä sen paremmin nuorilla kuin vanhuksillakaan.

Snitz BE et al. Ginkgo biloba for Preventing Cognitive. Decline in Older Adults. A Randomized Trial. JAMA. 2009;302(24):2663-2670