Maitorasva ei aiheuttanut ongelmia

kirjoittanut | 20.04.2010 | Uutiset

Tausta

Tyydyttyneen rasvan vaikutusta sydän- ja verisuoniterveydelle on pidetty haitallisena. Asia on viimeisten vuosien aikana jossain määrin kyseenalaistettu, joskin tyydyttyneen rasvan korvaaminen monityydyttymättömillä rasvahapoilla näyttäisi suojaavan sydän- ja verisuonisairauksilta. Maidon ja maitorasvan vaikutuksista sydän- ja verisuoniterveyteen on julkaistu ristiriitaisia tuloksia. (Alonso et al 2005, Elwood et al 2008 ja Nettleton et al. 2008)

Tutkimusasetelma

Australialainen tutkijaryhmä on julkaissut neljäntoista (14,4) vuoden prospektiivisen väestöseurannan maitotuotteiden ja maitorasvan välisistä yhteyksistä sydän- ja verisuonikuolleisuuteen.  Tutkimukseen osallistui 1529 aikuista.  Maitotuotteiden käyttö selvitettiin kolmeen otteeseen ruuankäyttökyselyllä. Tutkimuksessa selvitettiin vain kuolleisuutta, ei sydän- tai aivoinfarktien määrää.

Tulokset

Maitotaloustuotteiden käytöllä ei ollut yhteyttä sydän- ja verisuonitautikuolemiin. Täysrasvaisia maitotaloustuotteita käyttäneillä oli selvästi alhaisempi sydän- verisuoniperäisen kuolleisuuden riski (-69 %).

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa havaittu täysrasvaisten maitotaloustuotteiden suoja kuolemalta vaikuttaa hämmentävältä ja tutkijat peräävätkin lisäselvityksiä asiasta. Samansuuntainen tulos on saatu aiemmin hollantilais-amerikkalaisessa katsauksessa. Väestötutkimuksiin liittyy tosin hallitsemattomia sekoittavia tekijöitä.

Miksi tutkijat eivät raportoineet lainkaan ei-kuolemaan johtavia sydän- ja aivoinfarktien määrää, joita esiintyy yleensä moninkertaisesti kuolemiin verrattuna?

Ryhmän päätutkijan mukaan sairastavuustuloksia (infarktien määriä) oltiin kerätty vain viimeisten muutaman vuoden ajalta, eikä koko 14 vuoden jaksolta. Siten ne olisi saattaneet olla harhaisia, joten tuloksia ei haluttu julkaista. Tutkimustulos on edellä mainitusta huolimatta tärkeä, ja poikii varmasti lisätutkimuksia maitotaloustuotteiden ja maitorasvan sekä sydänterveyden välisistä yhteyksistä.

Lisätietoa maidon terveysvaikutuksista aiemmista uutisistani.

Bonthuis M et al. Dairy consumption and patterns of mortality of Australian adults. European Journal of Clinical Nutrition advance online publication 7 April 2010; doi: 10.1038/ejcn.2010.45