Miten ruokavalio tehoaa suhteessa muihin hoitoihin?

kirjoittanut | 14.09.2013 | Blogi, Uutiset | 10 Kommentit

Tämän päivän Hesarissa on Jani Kaaaron kriittinen kirjoitus kroonisten sairauksien ehkäisystä lääkkein henkilöillä, joilla on vain vähäinen riski sairastua vaikkapa sydäninfarktiin tai diabetekseen.  Kaaro käyttää kirjoituksessa yhtenä keskeisenä perusteluna ns. NNT-lukuja (Number Needed to Treat). NNT-arvo kuvaa, miten monta henkilöä pitää hoitaa lääkkeellä tai muulla hoitomuodolla, jotta yksi henkilö hyötyy. Statiinilla tämä arvo on 60, kun lähtötilanteessa henkilö on terve (ei havaittua sydänsairautta). NNT-luku on absoluuttisen riskin vähenemisen käänteisluku (1/absoluuttinen riskin väheneminen %) (Duodecim).

NNT-arvoista on netissä mainio sivusto the NNT.com , jonne on koottu eri hoitojen NNT-arvoja ja arvotettu hoitoja liikennevaloilla.

Kuvankaappaus 2013-9-14 kello 7.38.26

Sivustolla ilmoitetaan myös eräiden riskien lisääntymistä eri hoitojen myötä. Niitä kuvaavat NNH-luvut (Number Needed To Harm). Tämä luku puolestaan kuvaa sitä, että miten moni saa jonkin haitan samasta hoidosta (esim. statiinista). NNH on absoluuttisen riskin lisääntymisen käänteisluku haittavaikutuksista puhuttaessa (1/absoluuttinen riskin lisäys %).

Ilmoittamalla NNT ja NNH saadaa kuva siitä miten jokin hoito tehoaa ja mitä riskejä se tuo tullessaan. Laskin edellä mainitulta sivulta kaksi esimerkkiä havainnollistamaan tilannetta. Sydäninfarktiin ja ruokavalioon liittyen tietokannasta löytyy yksi tieto, ja se koskee Välimeren ruokavaliota ja sydäninfarktin estoa jo sairastuneilla.

Statiinilääkitys henkilöllä, joilla ei ole sydänsairautta (terveillä)

Kuvankaappaus 2013-9-14 kello 8.42.20

  • NNT 60 ei-kuolemaan johtavassa sydäninfarktin ehkäisyssä ja 268 aivoinfarktin ehkäisyssä (kuolemia ei ole voitu estää lainkaan)
  • NNH 167 diabeteksen puhkeamisessa ja NNH 10 lihaskivun tai -vaurion ilmaantumisessa

Statiinilääkitys henkilöllä, joilla on sydänsairaus (sairailla)

Kuvankaappaus 2013-9-14 kello 8.42.11

  • NNT 83 kuoleman estossa, 39 sydäninfarktin ehkäisemisessä ja 125 aivohalvauksen estossa
  • NNH 167 diabeteksen puhkeamisessa ja 10 lihaskivun tai -vaurion ilmaantumisessa

Välimeren ruokavalio henkilöillä, joilla on jo sydänsairaus (sairailla)

Kuvankaappaus 2013-9-14 kello 8.42.11

  • NNT  30 kuoleman estossa, 18 sydäninfarktin ehkäisemisessä ja 30 syövän ehkäisyssä
  • NNH 0

Huomaatko, että Välimeren ruokavaliosta ei ole terveillä tutkimusta tämän tietokannan mukaan? Tietokanta ei ole kuitenkaan ajan tasalla siltä osin, että New England Journal of Medicine’ssä julkaistun satunnaistetun Predimed-tutkimuksen mukaan Välimeren ruokavalio vähentää yhteenlaskettuja sydän- ja verisuonitautitapahtumia  terveillä (ei sairastettua sydäninfarktia) n. 30 % (lue lisää). NNT-lukuna ilmaistuna 31 primaaripreventiossa.

Ruuanlaitto kunniaan

Välimerellisen ruokavalion NNT-luku sydän- ja verisuonitautitapahtuman estossa on n. 30.

Ruokavaliohoidon etu on se, että sillä vältytään monilta haitoilta, ja saadaan laaja suoja useita eri sairauksia vastaan. Kaikkein paras tieteellinen näyttö on nimenomaan Välimeren ruokavaliosta, joka on osoittautunut tehokkaaksi sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Lisäksi se näyttää suojaavan myös syövältä, tyypin 2 diabetekselta sekä muistihäiriöiltä ja muilta neurodegeneratiivisilta sairauksilta (Sofi et al. 2010, Salas-Salvadó et al. 2011).

Ruokavaliohoidon huonompi puoli on se, että sen toteuttaminen vaatii enemmän päättäväisyyttä kuin pillerin nielaiseminen. Hoitoon sitoutumista näissä NNT-luvuissa ei huomioida. Muutenkaan NNT-lukuihin ei kannata kiinnittyä liikaa sillä ne ovat yksinkertaistuksia, ja peittävät taakseen monenlaisia metodologisia haasteita.

NNT- ja NNH-luvut perustuvat kovimman luokan tieteelliseen näyttöön eli satunnaistettuihin sairastuvuus- ja kuolleisuustutkimuksiin. Niihin ei tietääkseni käytetä kohorttitutkimuksien tuloksia, eikä varsinkaan riskitekijätutkimuksien (surrogaattimarkkeritutkimuksien) tai ekologisten tutkimuksien tuloksia.

PS. Tämän kirjoituksen tarkoitus on motivoida kansalaisia panostamaan omaan ravitsemukseensa eri sairauksien ehkäisyssä. Lääkkeitä tarvitaan eri sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä nyt ja tulevaisuudessa.