Uutiset

Syö jäätelö hitaasti

Kreikkalais-brittiläinen tutkijaryhmä päätti selvittää miten eri nopeuksilla syöty jäätelöannos vaikuttaa kylläisyyden tunteeseen. Hitaasti syöty jäätelö aiheutti suuremmat GLP-1 ja PYY -vasteet. Greliinipitoisuuksissa ei ollut eroja ryhmien välillä. Sekä GLP-1 ja PYY lisäävät kylläisyyttä. Hidas syöminen vaikutti siis kylläisyyspeptideihin myönteisesti. VAS-asteikolla mitatussa kylläisyyden tunteessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.