Uutiset

Maitorasva ei aiheuttanut ongelmia

Tyydyttyneen rasvan vaikutusta sydän- ja verisuoniterveydelle on pidetty haitallisena. Australialainen tutkijaryhmä seurasi maitotuotteiden ja maitorasvan välisiä yhteyksiä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Tutkimuksessa maitotaloustuotteiden käytöllä ei ollut yhteyttä sydän- ja verisuonitautikuolemiin ja täysrasvaisia maitotaloustuotteita käyttäneillä oli selvästi alhaisempi sydän- verisuoniperäisen kuolleisuuden riski. Lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan edelleen.
Uutiset

Liha, suola ja tyydyttynyt rasva haitaksi munuaisille?

Amerikkalaisessa sairaanhoitajatutkimuksessa seurattiin ruokavalion ja munuaistaudin ensimerkkien ilmaantumisen yhteyksiä yli 14 vuoden ajalta. Mikroalbuminurian ilmaantumiseen liittyi ainoastaan tyydyttyneen rasvan ja punaisen lihan runsas saanti, muut ruokavaliotekijät eivät liittyneet mikroalbuminuriaan. Eniten tyydyttynyttä rasvaa saaneilla oli 72 % suurempi riski kehittää mikroalbuminuria verrattuna henkilöihin,joiden tyydyttyneen rasvan saanti kuului alimpaan neljännekseen.Lisäksi punaisen lihan …
Uutiset

Rasvan laadun vaihtaminen kannattaa

Ruokavalion rasvan laadusta käydään kiivasta keskustelua. Amerikkalainen tutkijaryhmä julkaisi meta-analyysin tutkimuksista, jotka ovat tarkastelleet tyydyttyneen rasvan korvaamista monityydyttymättömillä rasvahapoilla (PUFA) ja sen vaikutusta sydän- ja verisuonitautiriskiin. Tyydyttyneen rasvan korvaaminen PUFA:lla näytti vähentävän sydäntapahtumien riskiä. Aiemmat tutkimukset tukevat tätä päätelmää, mutta asia ei ole aivan yksiselitteinen.
  • 1
  • 2