Omega-3 rasvahapoista ei lisähyötyä infarktipotilaille

kirjoittanut | 31.03.2009 | Uutiset

Tausta

Omega-3 rasvahappojen on todettu hyödyttävän sydäntapahtumien estossa. Aiemmin tehty GISSI preventzione -tutkimus osoitti hyödyn 3,5 vuotta ja yli 11 000 sydäninfarktipotilasta kattaneessa tutkimuksessa.

Tutkimusasetelma

Asiaa ryhtyi tutkimaan saksalainen tutkijaryhmä. He satunnaistivat 3851 sydäninfarktin sairastanutta potilasta omega-3 rasvahappolisälle tai lumelääkkeelle keskimäärin yhden vuoden ajaksi. Lähtötilanteessa koehenkilöiden keski-ikä oli 64 vuotta. Koehenkilöt käyttivät molemmissa ryhmissä asianmukaista lääkehoitoa eli statiinia, ace-estäjää, verenohennuslääkkeitä ja beta-salpaajaa. Omega-3 rasvahappoannos oli 1 gramma päivässä.

Tulokset

Ensisijainen päätetapahtuma: Sydänperäiset kuolemat, ei eroa ryhmien välillä.

Toissijaiset päätetapahtumat: Aivohalvaus, sydäninfarktit, rytmihäiriöt, muu kuolleisuus, pallolaajennus/ohitusleikkaus. Ei eroa ryhmien välillä.

Pohdinta

Aiempia tuloksia ei siis pystytty toistamaan tällä perusteellisesti lääkehoidetulla infarktipotilasaineistolla. Tutkijat itse eivät juuri spekuloi mistä erot eri tutkimusten välillä saattavat johtua. Kyseessä on eteenpäin suuntautua, satunnaistettu tutkimus, jonka todistusarvo yleensä on vahva. Tutkimus oli kuitenkin kohtalaisen lyhyt, vain yhden vuoden kestoinen, ja aineisto oli pienempi kuin GISSI-tutkimuksessa. Lisäksi alhainen tapahtumien ilmaantumistiheys yllätti tutkijat, joten eroja olisikin ollut vaikea löytää.

Tätä tulosta ei ole julkaistu (31.3.2009) tieteellisenä artikkelina. Tulokset esiteltiin Amerikan kardiologikokouksessa ACC:ssa.

Lue lisää omega-3 rasvahappojen vaikutuksista sydänterveyteen aiemmista uutisistani.

Randomized Trial of Omega-3 Fatty Acids on Top of Modern Therapy After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA Trial. Presented by Dr. Jochen Senges at ACC.09/i2, Orlando, FL, March 2009.

http://www.cardiosource.com/clinicaltrials/trial.asp?trialID=1803