Uutiset

Ikääntyneille vähemmän kananmunia ja kolesterolia?

Rasvan laadun ja kolesterolin tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja verisuoniterveyteen keski-ikäisessä väestössä. Ikääntyneiden osalta rasvan laadun merkityksestä sydän- ja verisuoniterveydelle tiedetään vähemmän. Amerikkalaiset tutkijat selvittivät prospektiivisessä väestötutkimuksessa rasvan sekä kolesterolin välisiä yhteyksiä sydän- ja verisuoniterveyteen. Rasvan laadulla tai määrällä ja sydän- ja verisuonisairastavuudella ei havaittu olevan yhteyttä. Sen sijaan kolesterolin …
Blogi

Iäkkäille omat ravitsemussuositukset

Ikääntyneelle väestönosalle on tänään julkistettu uudet ravitsemussuositukset Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimesta. Iäkkäiden ravitsemussuositukset lähteävät siitä, että ikääntymisen myötä  useat elintoiminnot, nälän ja janon tunne heikkenevät. Tämä puolestaan altistaa iäkkäät henkilöt erilaisille virheravitsemustilanteille. Virheravitsemus, kuten esim. aliravitsemus, puolestaan aiheuttaa suurentuneen sairastumisriskin ja hitaamman paranemisen eri sairauksista. Virheravittu vanhus voi siten sairastua  yhdenaikaisti …
Uutiset

Tarkoituksellinen laihduttaminen iäkkäänä vähentää kuolleisuutta?

Väestötutkimuksissa on havaittu, että vanhalla iällä laihtuminen saattaa ennakoida terveyden romahtamista ja lyhentää odotettavissa olevaa elinaikaa. Amerikkalainen tutkijaryhmä selvitti tarkoituksellisen laihduttamisen vaikutusta ikääntyneiden terveyteen. Ikääntyneet jaettiin laihdutus- ja kontrolliryhmään. Laihdutusryhmässä kuolemia tapahtui vähemmän kuin kontrolliryhmässä, mikä viittaa siihen että tarkoituksenmukainen laihduttaminen voisi olla ikääntyneillekin tarpeen.
  • 1
  • 2