Kannanottoni viimeaikaiseen maitokritiikkiin

Kannanottoni viimeaikaiseen maitokritiikkiin

Tässä kirjoituksessa ja diasarjassa vastaan kritiikkiin ”maito tappaa”. Käyn läpi laajaa tutkimusnäyttöä maitotaloustuotteiden ja maidon terveysvaikutuksista, maitotaloustuotteiden ravitsemuksellista arvoa sekä tämän kertaisen kohun aiheuttanutta ruotsalaistutkimusta.

Tyydyttyneen rasvan saanti suojasi aivohalvauksilta

Tyydyttyneen rasvan saanti ei ole nykytietämyksen mukaan sydän- ja verisuonitautien itsenäinen riskitekijä. Sen sijaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen monityydyttymättömällä saattaa estää sydäninfarkteja. Tietämys tyydyttyneen rasvan ja aivohalvauksien välisestä yhteydestä on vähäisempää. Tässä suuressa ja 14 vuotta kestäneessa japanilaisessa prospektiivisessä kohorttitutkimuksessa tyydyttyneen rasvan saanti näytti suojaavan aivohalvauksilta, eikä tyydyttyneen rasvan saannilla ollut yhteyttä sydäninfarktien ilmaantumiseen. Nähdäksesi yksityiskohdat ja pohdinnan tuloksista, klikkaa eteenpäin PowerPoint -esitykseen. Yamagishi K et al. Am J Clin Nutr 2010;92:759-765.

Jalostetut lihatuotteet lisäävät diabetes- ja sydäntautiriskiä?

Lihan kulutuksen yhteydestä sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin on edelleen riittämättömästi tietoa ja tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä kokosi meta-analyysissään 20 tutkimuksen tiedot, joissa oli tutkittu lihan kulutuksen yhteyttä sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen ja diabeteksen riskiin. Tutkimuksen mukaan punaisen lihan kulutus ei ollut yhteydessä sepelvaltimotautiin eikä diabetekseen. Sen sijaan jokainen 50 gramman lisäys lihajalosteiden kulutuksessa oli yhteydessä 42 % suurempaan riskiin sairastua sepelvaltimotautiin ja 19 % suurempaan riskiin sairastua diabetekseen. Lihan tai lihatuotteiden kulutuksella ei havaittu olevan yhteyttä aivohalvaukseen.

Tee ja aivoterveys

Kahvin on havaittu vaikuttavan edullisesti aivohalvauksiin ja dementiaan, mutta vielä on epävarmaa, onko teellä samanlainen vaikutus. Yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän tekemästä meta-analyysistä ilmenee, että henkilöillä, jotka joivat teetä 3 kuppia tai enemmän päivässä, oli pienempi riski sairastua aivohalvaukseen kuin niillä, jotka joivat vähemmän kuin 1 kupin teetä päivittäin.

Kahvi – aivoille todellakin eduksi?

Kahvin sydänvaikutuksista on ristiriitaisia tuloksia, eikä aiemmin ole saatu paljoa tietoa kahvin vaikutuksista aivoinfarkteihin. Yhdysvaltalaisessa väestötutkimuksessa havaittiin, että tupakoimattomilla, runsaasti tai kohtuullisesti kahvia juovilla oli pienempi riski sairastua aivoinfarktiin. Tupakoivilla samanlaista yhteyttä ei havaittu.