Runsasproteiininen ruokavalio ja kuntosaliharjoittelu tehokasta laihduttamista

Laihduttajien suositellaan kiinnittävän huomiota riittävään proteiininsaantiin. Australialainen tutkimusryhmä selvitti, miten runsasproteiininen ruokavalio vaikuttaa aikuistyypin diabeetikoiden laihtumiseen ja erityisesti rasvan vähenemiseen. Tutkimuksessa runsaasti proteiinia saaneet laihtuivat hieman enemmän kuin tavanomaisen määrän proteiinia saaneet. Tutkimuksen tärkein tulos kuitenkin oli, että runsaasti proteiinia saaneet ja kuntosaliharjoitteita tehneet menettivät vähemmän lihasta ja enemmän rasvaa kuin ne, jotka saivat ruokavaliostaan tavanomaisen määrän proteiinia.

Sydänpotilaan todella kannattaa muuttaa elintapojaan

Terveelliset elämäntavat kuten säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja suositusten mukainen ruokavalio suojaavat sydän- ja verisuonitaudeilta. Amerikkalainen tutkijaryhmä tarkasteli elämäntapojen merkitystä toisen sydän- ja verisuonitapahtuman ehkäisyssä ihmisillä, jotka olivat jo sairastaneet sydän- tai aivoinfarktin. Tupakoinnin lopettaminen vähensi uuden sydäninfarktin riskiä 43 prosentilla tutkittavista. Terveellistä ruokavaliota noudattavilla, liikuntaa harrastavilla ihmisillä oli 48 % pienempi riski saada uusi infarkti kuin niillä, jotka eivät sitoutuneet muuttamaan elämäntapojaan. Näiden tulosten perusteella toisen sydän- tai aivoinfarktin ehkäisyssä elämäntapojen muutokset tulisi asettaa yhtä tärkeään asemaan kuin lääkehoidon noudattaminen.

Ruokavalion nitraatit ja suorituskyky

Ruotsalainen tutkijaryhmä toteutti pienen satunnaistetun tutkimuksen, jossa seurattiin nitraattien vaikutusta suorituskykyyn. Ruokavalion nitraatti näytti vähentävän maksimaalista hapenottokykyä. Siitä huolimatta väsymyksen sieto pysyi ennallaan. Tutkimuksen tulokset eivät ole linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa nitraattilisä on parantanut suorituskykyä. Tutkittavien määrä oli kuitenkin niin pieni, ettei tämän tutkimuksen perusteella voida vetää vahvoja johtopäätöksiä.

Punajuuresta apua kestävyysurheilijalle?

Nitraatit ovat luonnostaan ja lisättynä elintarvikkeissa esiintyviä typpiaineita. Englantilainen tutkijaryhmä kiinnostui nitraateista urheilusuorituksen parantajana. Tutkimus oli satunnaistettu vaihtovuorotutkimus, jossa tutkittavat saivat kuuden päivän ajan joko punajuurimehua (nitraatti) tai mustaherukkamehua (lume). Mehujen vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn tarkkailtiin polkupyöräergometritestin avulla. Punajuurimehu paransi huomattavasti kestävyyttä verrattuna mustaherukkamehuun, lisäksi punajuurimehujaksolla elimistö kulutti kevyen kuormituksen aikana vähemmän happea.

Kreatiinilisän vaikutus voimaharjoittelusta palautumiseen

Voima- ja nopeuslajien urheilijat ovat käyttäneet varsin laajasti kreatiinia lisäravinteena suorituskyvyn parantamiseen. Kreatiini on elimistön tärkein ravintoaine, käyttövoima, lyhytkestoisissa (alle 10 sekuntia), paljon räjähtävää voimaa vaativissa suorituksissa. Australialais-amerikkalainen tutkijaryhmä toteutti pienen satunnaistetun tutkimuksen, jossa tarkasteltiin kreatiinin vaikutusta voiman palautumiseen rankkojen voimaharjoitusten jälkeen. Kreatiinia saavien voimantuotto palautui nopeammin ja biokemiallisista muuttujista erityisesti kreatiinikinaasi palasi nopeammin normaalille tasolle. Näyttäisi siltä, että ainakin kertaluonteisen harjoituksen jälkeen kreatiini saattaa nopeuttaa palautumista harjoituksesta liikuntaan tottumattomilla henkilöillä. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan tämän tutkimuksen pienen otoskoon vuoksi.

Yllättävä tieto liikunnan ja ravintolisien yhteisvaikutuksesta

Saksalainen tutkijaryhmä selvitti miten liikunnan aikainen C-vitamiinin (1000 mg/pv) ja E-vitamiinin (400 ky/pv) saanti vaikuttaa elimistön omaan puolustukseen vapaita happiradikaaleja kohtaan sekä insuliiniherkkyyteen ja joihinkin muihin verenkiertoelimistön kuntoa kuvastaviin suureisiin nuorilla terveillä miehillä. Tutkimuksessa havaittiin, että C- ja E-vitamiini estivät liikunnan normaalisti aiheuttaman insuliiniherkkyyden parantumisen. Insuliiniherkkyys parani vain niillä, jotka urheilivat, mutta eivät käyttäneet antioksidantteja. Tässä tutkimuksessa C- ja E-vitamiinilisästä ei näyttänyt olevan hyötyä urheilijoille, vaan päinvastoin.

HMB ja lihasmassa

HMB on beeta-hydroksi-beeta-methyylibutyraatti, joka syntyy leusiini-aminohapon aineenvaihduntatuotteena elimistössä. Sitä käytetään myös lisäravinteena varsinkin voimaharjoittelijoiden piirissä palautumiseen ja lihasten kasvun nopeuttamiseen.
HMB:n vaikutuksista elimistössä on julkaistu meta-analyysi. Siinä havaittiin, että HMB kehitti alaraajojen voimaa henkilöillä, jotka eivät olleet aikaisemmin harrastaneet voimalajeja. Lihasmassassa ei havaittu muutoksia. Jostain syystä HMB:llä saattaa olla pientä hyötyä alaraajojen voiman tuottoon, varsinkin henkilöillä, jotka eivät ole harrastaneet voimalajeja aiemmin. Pidempiaikaisen käytön hyödyistä ja haitoista ei liene tietoa.

Maitoko urheilujuoma?

Kanadalaiset tutkijat ovat julkaisseet kirjallisuuskatsauksen maidon sopivuudesta urheilujuomaksi kestävyys- ja voimalajien urheilijoille. Voimalajien harrastajille maito on erinomainen palautusjuoma: se kiihdyttää lihasten proteiinisynteesiä eli palautumista ja ylikompensaatiota. Myös kestävyysurheilijoiden olisi parasta palautua harjoituksista maitoa juomalla. Katsauksen mukaan maito saattaisi palauttaa nestetasapainon kovan, ja kuumassa tehdyn harjoituksen jälkeen vähintään yhtä hyvin kuin urheilujuoma.