Ruis ja pastako vehnää ja perunaa parempaa?

FM Petteri Kallio Kuopion yliopistosta esitää tänään ilmestyvässä väitöskirjassaan alustavia tuloksia siitä, kuinka ruis ja pasta saattavat olla diabetesta vastaan taistelussa tärkeitä hiilihydraattien lähteitä. Vehnä/kaura ja peruna saivat aikaan epäsuosiollisempia vaikutuksia insuliinin erityksessä ja rasvakudoksen geeni-ilmentymissä. Ruokavalion laadulliset muutokset saattavat olla uskottua merkityksellisempiä metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

Sokerijuomat lisäävät diabeteksen vaaraa

Sokeripitoisten juomien kuten mehujen ja limonadien säännöllinen juominen lisää lihavuuden vaaraa. Siten ei liene yllätys, että niiden on havaittu lisäävän myös aikuistyypin diabeteksen vaaraa. Nyt tämä havainto saa vahvistusta Singaporessa tehdystä suuresta prospektiivisestä väestötutkimuksesta: tutkimuksessa tyypin 2 diabeteksen ilmaantumisen riski oli 42 % suurempi niillä, jotka käyttivät sokeripitoisia limonadeja vähintään kaksi kertaa viikossa (vs. henkilöt, jotka käyttivät niitä erittäin harvoin).

Proteiinin runsas pitkäaikainen saanti lisää diabetesriskiä?

Proteiinin vaikutuksesta tyypin 2 diabeteksen riskiin tiedetään vähän. Suuressa väestötutkimuksessa tutkittiin proteiinin saannin yhteyttä riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Diabeteksen puhkeamisen havaittiin olevan kaksi kertaa yleisempää runsaasti proteiinia saavilla verrattuna vähiten proteiinia saaviin. Proteiinin itsenäisestä vaikutuksesta diabeteksen ilmaantumiseen kaivataan kuitenkin vielä lisänäyttöä.

Kahvin ja teen diabetesta estävä vaikutus

Kahvin ja teen diabetesta estävä vaikutus on ollut viime vuosina paljon esillä.
Tutkimusnäyttöön voidaan lisätä nyt uusi meta-analyysi. Tutkimuksen mukaan jokainen juotu kahvikuppi päivää kohden vähentää diabeteksen riskiä 7 %. Tutkijat kuitenkin varoittelevat, että todellinen hyöty ei ehkä ole näin suuri. Myös kofeiiniton kahvi ja tee estivät meta-analyysin mukaan diabeteksen ilmaantumista.

Aikuistyypin diabetesta voi ehkäistä ruokavaliolla ja liikunnalla

Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä elämäntapojen muutoksella. Aiheesta on tehty kaksi suurta tutkimusta, joista kummassakin mm. ruokavalion ja liikunnan keinoin diabeteksen sairastumisriski pieneni henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto. Tulokset antavat toivoa: terveyteensä voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään ja elämäntavoillaan.

Kahvi ja tee taitavat estää aikuistyypin diabetesta

Suomalaisessa väestössä toteutettu tutkimus paljasti aikanaan säännöllisen kahvin käytön vähentävän aikuistyypin diabeteksen ilmaantumista. Hollantilainen tutkijaryhmä havaitsi väestötutkimuksessaan, että kahvia tai teetä yli 3 kuppia päivässä juoneiden riski sairastua diabetekseen oli 42 % pienempi kuin niiden jotka eivät juoneet lainkaan kahvia tai teetä. Riski pieneni sitä enemmän mitä enemmän kahvia tai teetä nautittiin, aina seitsemään kuppiin päivässä saakka. Tee vaikutti jopa tehokkaammalta kuin kahvi.

Välimeren ruokavalio pesi niukkarasvaisen

Välimeren ruokavalion tiedetään suojaavan sekä aivoja että sydäntä. Italialainen tutkijaryhmä on julkaissut pitkäkestoisen tutkimuksen Välimeren ja niukkarasvaisen ruokavalion vaikutuksista vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon terveydentilaan. Tutkimuksen lopussa vain 44 % Välimeren ruokavaliota noudattavista tarvitsi diabeteslääkitystä, kun taas vastaava luku niukkarasvaisella ruokavaliolla oli 70 %. Lisäksi Välimeren ruokavaliota noudattavista suurempi osa saavutti pitkäaikaisverensokeritavoitteen.

Terveelliset elintavat säästävät sinua

Tiedetään, että terveelliset elintavat ovat eduksemme sairauksien välttämisessä. Ristiriitainen ja sirpaleinen tieto saattaa kuitenkin horjuttaa uskoamme ja aiheuttaa hämmennystä. Saksalainen tutkijaryhmä havaitsi kohorttitutkimuksessaan, että terveelliset elämäntavat todella pienentävät riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja syöpään. Tupakoimattomuus, normaalipainoisena pysyminen, säännöllinen liikunta ja suositusten mukaisen ruokavalion noudattaminen siis kannattaa.