Tässä syitä miksi Välimeren ruokavalio vähentää sydän- ja verisuonisairauksia

kirjoittanut | 12.09.2014 | Uutiset | 13 Kommentit

Välimeren ruokavalio on toistaiseksi tieteellisesti parhaiten dokumentoitu ruokavalio, jolla on voitu vähentää sydän- ja verisuonitauteihin sairastumista. Aiheesta löytyy väestötutkimusten meta-analyysejä ja 2-3 (laskentavasta riippuen) satunnaistettua tutkimusta Lyon Diet Heart ja Predimed sekä Oslo Diet Heart. Näistä uusin Predimed tarjoaa mielenkiintoista tietoa siitä, miksi Välimeren ruokavalio vähentää sydän- ja verisuonisairauksia.

Predimed oli 7000 espanjalaista sydänsairauksista vapaata korkean valtimotautiriskin potilasta käsittänyt primaaripreventiotutkimus. Lue tarkemmin tutkimuksen asetelmasta täältä ja tuloksista täältä.

Hieman kärjistäen sepelvaltimotautin ainoana kausaalisena riskitekijänä pidetään lääke- ja ravitsemustieteessä LDL-kolesterolia ja aivohalvauksen verenpainetta. Muille tekijöille annetaan jonkin verran arvoa, mutta nämä kaksi on ne ”kovimmat”.

Miten Predimed-tutkimuksessa kävi näille ja niille tekijöille, jotka ovat ehkä olleet arvioissamme vähemmän tärkeitä? Olen kerännyt alle tuloksia Predimed-tutkimuksen osajulkaisuista joissa erilaisia sydän- ja verisuonitautien markkereita on raportoitu. Kaikki kyseessä olevat tutkimukset ovat tosin lyhempiä ja pienemmän osallistujamäärän kattaneita kuin Predimed-tutkimuksen kokonaispopulaatio.

Predimed-tutkimuksessa Välimeren ruokavaliota noudattaneilla tapahtui seuraavat suotuisat muutokset suhteessa vertailuruokavalioon:

 • 24 tunnin aikana mitattu ambulatorinen systolinen verenpaine laski n. 5 mmHg ja diastolinen n. 2 mmHg   (Domenech et al. 2014)
 • Kokonaiskolesteroli aleni 0,23 mmol/l (Domenech et al. 2014)
 • Kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde aleni 0,26  (Estruch et al. 2006)
 • HDL-kolesterolin suurikokoiset partikkelit lisääntyivät (Domenech et al. 2013)
 • Pienten LDL-partikkelien osuus aleni, isojen suureni sekä LDL-P laski (Domenech et al. 2013)
 • Matala-asteinen tulehdus väheni (mitattuna herkällä CRP:llä, IL-6:lla  ja ICAM-1:llä) (Estruch et al. 2006) tai (Serrano-Martinez et al. 2008)
 • Verensokeri väheni 0,30-0,36 mmol/l (Estruch et al. 2006)
 • Valtimon seinämän tulehdus väheni ja kolesteroliplakin vakaus lisääntyi (Casas et al. 2014)
 • Kaulavaltimon ahtauma väheni pähkinöitä saaneessa ryhmässä (Sala-Vila et al. 2014)
 • Sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvät jotkin geenit vaimentuivat (Castaner et al. 2013)

Ei tapahtunut muutosta suhteessa vertailuruokavalioon

 • LDL-kolesteroli  (Domenech et al. 2014)
 • HDL-kolesteroli  (Domenech et al. 2014)
 • Triglyseridit (Domenech et al. 2014)

Muuttui epäsuotuisasti suhteessa vertailuruokavalioon

 • Ei mikään (?)

Havaitut suotuisat muutokset olivat sinänsä melko pieniä, mutta riittäviä, sillä  sairastuvuus sydän- ja verisuonitautitapahtumiin väheni. Eikä siinä kaikki vaan myös muistin heikkenemisen ja tyypin 2 diabetes ilmaantuvuus vähentyivät.

Predimed-tutkimus osoitti viimeistään sen, että useat ruokavaliossa tapahtuvat samanaikaiset pienehköt muutokset voivat johtaa monipuolisesti terveyden kohentumiseen. Aina ei myöskään tarvita megaluokan tiputusta LDL-kolesterolissa.

Hyvistä tuloksista ja vahvasta näytöstä huolimatta Välimeren ruokavalio ei sinänsä välttämättä ole ylivoimainen ruokavaliomalli. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että Välimeren ruokavalio on ruuanlaitto ja -nauttimistapa, jonka hyvin suuri osa väestöstä pystyy omaksumaan helpommin kuin jonkun  toisen ”kilpailevan” ruokavaliomallin erityisesti pitkällä aikavälillä.

Päivitys 12.9.2014 [sepelvaltimotautitapahtuman→sepelvaltimotaudin]

Ros E, Martínez-González MA, Estruch R, Salas-Salvadó J, Fitó M, Martínez JA, Corella D. Mediterranean diet and cardiovascular health: Teachings of the PREDIMED study. Adv Nutr. 2014 May 14;5(3):330S-6S.

Chiva-Blanch G1, Badimon L, Estruch R. Latest evidence of the effects of the mediterranean diet in prevention of cardiovascular disease. Curr Atheroscler Rep. 2014 Oct;16(10):446. doi: 10.1007/s11883-014-0446-9.