Näin ruoka mustamaalataan: Case asetaldehydi, jogurtti ja syöpä

Näin ruoka mustamaalataan: Case asetaldehydi, jogurtti ja syöpä

Tällä kirjoituksella pyrin esimerkin kautta osoittamaan, miten yhteen vaaralliseen aineseen perustuvaa teoreettista riskiä osoittamalla mustamaalataan koko ruokaluokka vaaralliseksi. Tämä samantyyppinen kaava toistuu useissa pelottelevissa, överiksi menevissä uutisissa ja kannanotoissa. Taustalla on usein kaupallinen intressi tai ylisitoutuminen tutkijan omiin tai edustamansa yhteisön dogmeihin.

HDL -kolesterolin seikkailua

Tässä kirjoituksessa käsittelen ruokavalion vaikutusta HDL -kolesteroliin. Yleensä ruokavalion osuutta pidetään vähäisenä, mutta toisin on. Uusi kirjallisuuskatsaus vakuuttaa että ruokavaliolla voi vaikuttaa HDL -kolesteroliin yhtä paljon kun liikunnalla tai alkoholin käytöllä.

Tasapainoilua alkoholin kanssa

Tänä päivänä BMJ:ssä ilmestyneen meta-analyysin mukaan alkoholia käyttävillä on  25 % alhaisempi kuolleisuus sepelvaltimotaudista tai aivohalvauksesta johtuen kuin alkoholista pidättyvillä (Ronksley et al. 2011). Kaikkein eniten sydänterveyshyötyä tuo kohtuukäyttö....