Vitamiineista ei apua syövässä, ei sydäntaudeissa

Vitamiinivalmisteiden vaikutuksia sydän- ja syöpätauteihin on selvitetty viimeisten vuosien aikana ahkerasti. Vitamiinit vaikuttavan neutraaleilta sekä sairastumisen että kuolleisuuden suhteen. Tulokset ovat hämmästyttävän yhdenmukaisia. Tässä kirjoituksessa pieni katsaus asiaan tuoreimpien meta-analyysien valossa.

E-vitamiinilla rasvamaksaa vastaan?

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin E-vitamiinin ja oraalisena diabeteslääkkeenä käytettävän pioglitatsonin vaikutuksia alkoholista johtumattoman rasvamaksan hoidossa. Kumpikin hoito vähensi maksan tulehdusta ja rasvoittumista, tosin E-vitamiini näytti parantavan maksan tilannetta tehokkaammin kuin pioglitatsoni. Tulokset ovat kuitenkin vain kahden vuoden tuloksia ja vuosikausia kestävien suurten E-vitamiiniannosten vaikutukset ovat vielä epäselvät.

C- ja E-vitamiini eivät estä raskausmyrkytystä

Pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen esiasteen syyt ovat osin tuntemattomia. Amerikkalainen tutkijaryhmä selvitti olisiko oksidatiivisen stressin vähentäminen antioksidanteilla eduksi pre-eklampsian ehkäisemisessä. C- ja E-vitamiinilisän ei havaittu vaikuttavan pre-eklampsian eikä synnytysten aikaisten tai jälkeisten komplikaatioiden esiintymiseen. Antioksidatiivinen stressi ei näytä tämän tutkimuksen perusteella olevan keskeinen tekijä pre-eklampsiassa, vaan painonhallinta ja verenpaineen normalisointi ovat edelleen suositeltavia keinoja ehkäistä pre-eklampsiaa.

Onko monivitamiinivalmisteista hyötyä?

Lähes puolet suomalaisista käyttää jotain ravinto- ja/tai vitamiinilisää. Onko siitä terveydelle hyötyä? Monivitamiinivalmistetta käyttävillä ei ole havaittu olevan pienempää riskiä kuolla kuin ihmisillä, jotka eivät käytä monivitamiinivalmistetta. Monivitamiinivalmisteen ei ole havaittu olevan hyödyllinen myöskään dementian, sydänsairauksien tai syövän ehkäisyssä. Haittaakaan niistä ei näytä olevan, tosin suurin vitamiinivalmisteiden käyttäjäryhmä on muutenkin terveellisesti ja monipuolisesti syövät.

Yllättävä tieto liikunnan ja ravintolisien yhteisvaikutuksesta

Saksalainen tutkijaryhmä selvitti miten liikunnan aikainen C-vitamiinin (1000 mg/pv) ja E-vitamiinin (400 ky/pv) saanti vaikuttaa elimistön omaan puolustukseen vapaita happiradikaaleja kohtaan sekä insuliiniherkkyyteen ja joihinkin muihin verenkiertoelimistön kuntoa kuvastaviin suureisiin nuorilla terveillä miehillä. Tutkimuksessa havaittiin, että C- ja E-vitamiini estivät liikunnan normaalisti aiheuttaman insuliiniherkkyyden parantumisen. Insuliiniherkkyys parani vain niillä, jotka urheilivat, mutta eivät käyttäneet antioksidantteja. Tässä tutkimuksessa C- ja E-vitamiinilisästä ei näyttänyt olevan hyötyä urheilijoille, vaan päinvastoin.

Taas pahoja takaiskuja lisätyille vitamiineille

Joissakin väestötutkimuksissa on havaittu, että tiettyjen vitamiinien vähäinen saanti on yhteydessä lisääntyneeseen syöpä- ja sydäntautiriskiin. Kuitenkin useat antioksidanttivitamiinien, kuten E- ja C-vitamiinien vaikutusta näihin sairauksiin tutkineet tutkimukset eivät ole saaneet toivotunkaltaisia tuloksia. Ainakaan E- ja C-vitamiineilla, sekä seleenillä ei ole havaittu toistaiseksi terveyshyötyjä.