Vitamiineista ei apua syövässä, ei sydäntaudeissa

Vitamiinivalmisteiden vaikutuksia sydän- ja syöpätauteihin on selvitetty viimeisten vuosien aikana ahkerasti. Vitamiinit vaikuttavan neutraaleilta sekä sairastumisen että kuolleisuuden suhteen. Tulokset ovat hämmästyttävän yhdenmukaisia. Tässä kirjoituksessa pieni katsaus asiaan tuoreimpien meta-analyysien valossa.

Foolihaposta ja B12 -vitamiinista ei ole apua sydäntaudeissa

Tässä lähes seitsemän vuotta kestäneessä Search-tutkimuksessa tuli todistetuksi, että veren homokysteiinipitoisuuden laskeminen foolihapolla tai B12-vitamiinilla ei hyödytä sepelvaltimotautiin sairastaneita. Veren homokysteiinipitoisuuden laskemisesta lisäravinteilla ei ole voitu osoittaa olevan hyötyä sydänterveydelle. Sen sijaan hermostoputkihäiriön ehkäisyssä raskauden aikana, ja joissakin muissa sairauksissa foolihapolla on edelleen keskeinen sija. Klikkaa ”Jatka lukemista” niin näet PowerPoint -esityksen tutkimuksesta.

B-ryhmän vitamiineista ei lisäapua munuaistaudissa

Kanadalaisessa tutkimuksessa seurattiin foolihapon, B6- ja B12 -vitamiinien vaikutuksia diabeettisen nefropatian etenemiseen ja liitännäissairauksiin. B-ryhmän vitamiineja saaneilla munuaisten toiminta heikkeni nopeammin kuin lumelääkettä saaneilla. Lisäksi sydän- ja verisuonitapahtumia sekä kuolemia esiintyi kaksi kertaa enemmän B-vitamiineja saaneilla. Lumekontrolloituja, pitkäkestoisia tutkimuksia tarvitaan edelleen, jotta lisäravinteiden tehosta voidaan saada luotettavaa tietoa.

Foolihappo eli folaatti

Folaatti eli foolihappo on vesiliukoinen B-ryhmän vitamiini, joka toimii elimistössä koentsyyminä aminohappojen ja nukleotidien aineenvaihdunnassa. Suomalaisten folaatin saanti oli Finravinto-tutkimuksen mukaan vuonna 2007 keskimäärin 20 % alle suositusten. Joissakin...

Foolihappoa raskaana oleville

Suomalaisten keskimääräinen foolihapon saanti ei ole riittävää. Etenkin raskautta suunnittelevien olisi hyvä huolehtia riittävästä foolihapon saannistaan syömällä monipuolisesti kasviksia, hedelmiä ja marjoja sekä täysjyväviljatuotteita ja pähkinöitä tai ottamalla foolihappoa valmisteena.

Foolihappolisä ei estä paksusuolen syöpää

Foolihapon riittämätön saanti on yhdistetty poikkileikkaustutkimuksissa lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautisairastavuuteen sekä syöpien ilmaantumiseen. Aiemmissa suurissa eteenpäin suuntautuneissa, satunnaistetuissa tutkimuksissa foolihapon käyttämisellä ei ole pystytty vähentämään sydän- ja verisuonisairastavuutta. Englantilainen tutkijaryhmä on julkaissut meta-analyysin jonka mukaan foolihapon käyttäminen (lisävitamiinina) ei vähennä myöskään paksusuolen syövän ilmaantumista.

Lisätyt B12-vitamiini ja folaatti lisäsivät syöpää

Viimeaikaisissa suurehkoissa tutkimuksissa on havaittu, että folaatti lisäravinteena ei estä sydän- ja verisuonisairauksia. Norjalaistutkijat ovat julkaisseet tutkimuksen, jossa sepelvaltimotaudista kärsineitä potilaita hoidettiin erilaisilla B-ryhmän vitamiineilla. Folaattia ja B12-vitamiinia saaneilla henkilöillä oli suurentunut riski sairastua ja kuolla syöpään verrattuna niihin jotka saivat lumelääkettä. Folaattia ja B12-vitamiinia saaneilla oli myös suurempi riski kuolla mistä tahansa syystä kuin lumelääkettä saaneilla. Keuhkosyöpä oli syöpätyypeistä yleisin. Tutkimuksen aikana veren folaattipitoisuus kuusinkertaistui. B6-vitamiinin käyttöön ei liittynyt lisääntynyttä syöpäriskiä, eikä suojavaikutustakaan.