Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja insuliinivaste (osa 11)

Julkisessa keskustelussa kuulee väitettävän, että hiilihydraattien insuliinivaste on kaiken pahan alku ja juuri. Tämä lienee liikaa yksinkertaistamista, vaikka insuliinilla onkin keskeinen asema liikapainossa. Mutta mitä tiedetään VHH:n ja muiden ruokavalioiden sekä energiaravintoaineiden insuliinivasteista? Tässä kirjoituksessa kuvaan vähähiilihydraattisen ruokavalion, proteiinien ja eri hiilihydraattien insuliinivasteita.

Näillä ominaisuuksilla ruoka menee kaupaksi?

Viime viikkoina on keskusteltu runsaasti ruuan lisäaineettomuudesta ja luonnollisuudesta. Olen ehdottomasti tuoreista raaka-aineista valmistetun ruuan puolesta. Lisäaineettomuusinto menee kuitenkin usein överiksi. Siitä on tullut iso aalto, jonka aallolla voi...

Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja syöpä (osa 7)

Vähähiilihydraattista ruokavaliota koskevassa kirjoitussarjassani on vuorossa syöpä. Käsittelen aihetta kahdesta näkökulmasta: mitä vaikutuksia vähähiilihydraattisella ruokavaliolla on syövän ilmaantumiseen ja miten vähähiilihydraattinen ruokavalio vaikuttaa syöpäkasvaimiin jo syöpään sairastuneilla? Näyttää siltä, että varsinkin punaiseen ja prosessoituun lihaan painottuva VHH saattaa lisätä paksusuolen syövän riskiä, kun taas kasvikunnan tuotteisiin painottuva VHH ei lisää syöpäriskiä. Hiilihydraattirajoitteinen eläinkunnan tuotteisiin painottuva ruokavalio lisää erityisesti miesten syöpäriskiä, kun taas naisilla riskin lisäys on pienempi tai sitä ei ole.

Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja munuaiset (osa 5)

Yksi tavallisista vasta-argumentteja hilihydraattien rajoittamiselle on proteiinin mahdolliset munuaishaitat. VHH sisältää usein joko runsaasti proteiinia ja/tai tyydyttynyttä rasvaa, jotka molemmat saattavat vaikuttaa munuaisiin. VHH:n vaikutuksia munuaistoimintaan on tutkittu melko vähän ja tutkimukset rajoittuvat henkilöihin, joilla on lähtökohtaisesti terveet munuaiset. Tämä on vähähiilihydraattista ruokavaliota koskettavan kirjoitussarjan viides osa.

Uutta fosforin rajoittamiseen munuaisten vajaatoiminnassa

Ruokavalion fosforirajoitus on välttämätön dialyysipotilailla, joiden plasman fosforiarvo on yli suosituksen. Tämä johtaa kuitenkin usein liian vähäiseen proteiinin- ja energiansaantiin, koska proteiinipitoiset elintarvikkeet sisältävät usein myös paljon fosforia. Tästä syystä ruokavalion fosforirajoitus voi epäonnistuessaan johtaa aliravitsemukseen. Tässä tutkimuksessa hemodialyysipotilaiden ruokavalion proteiinin lähteet vaihdettiin osittain vähän fosforia, mutta runsaasti proteiinia sisältävään heraproteiinivalmisteeseen. Tämä auttoi laskemaan sekä plasman fosforipitoisuutta että ruokavalion fosforimäärää. Guida B et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010; Jul 5 (e-pub ahead of print)

Proteiinin lähteellä on väliä

Hiilihydraatti- ja rasvakeskustelun varjon on jäänyt se miten proteiini vaikuttaa terveyteen. Kylläisyysvaikutus on tunnettu ja hyväksi havaittu. Proteiinin määrän vaikutuksesta terveyteen on ristiriittaisia viitteitä. Nyt amerikkalaisesta sairaanhoitajatutkimuskesta on julkaistu tietoa, jonka mukaan proteiinin lähteellä on merkitystä sydän- ja verisuoniterveydelle, ainakin naisten kohdalla. Sydän- ja verisuoniterveyden kannalta hyviksi lähteiksi osoittautuivat kala, siipikarja ja pähkinät, totesivat Harvardin tutkijat. Bernstein AM et al.
Circulation 2010; 122: 876-883.

Proteiini parempaa kuin rasva verenpaineelle?

Ruokavalion proteiinipitoisuuden muutosten vaikutuksista verenpaineeseen tiedetään vähän. Kreikkalainen tutkimusryhmä tarkasteli ruokavalion proteiinin ja rasvan osuuden muutosten vaikutusta ylipainoisten tyypin 2 diabeetikoiden verenpaineeseen. Hiilihydraattien osuus oli kummassakin ruokavaliossa sama. Runsasproteiininen ruokavalio alensi verenpainetta enemmän kuin vähäproteiininen ruokavalio.

VHH-ruokavalio ei heikennä munuaisten toimintaa?

Vähähiilihydraattinen ruokavalio (VHH) on osoittautunut tehokkaaksi laihdutusruokavalioksi. VHH:n aikana proteiinin saanti saattaa kohota oleellisesti korkeammaksi kuin vähärasvaisella ruokavaliolla, joten on esitetty huoli, lisääkö runsas proteiinin saanti munuaisongelmia. Australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin runsaasti proteiinia sisältävän ruokavalion vaikutusta terveiden, ylipainoisten tutkittavien munuaisten toimintaan. Vuoden mittaisen tutkimuksen aikana runsas proteiinin saanti ei aiheuttanut muutoksia munuaisten toiminnassa.

Runsasproteiininen ruokavalio ja kuntosaliharjoittelu tehokasta laihduttamista

Laihduttajien suositellaan kiinnittävän huomiota riittävään proteiininsaantiin. Australialainen tutkimusryhmä selvitti, miten runsasproteiininen ruokavalio vaikuttaa aikuistyypin diabeetikoiden laihtumiseen ja erityisesti rasvan vähenemiseen. Tutkimuksessa runsaasti proteiinia saaneet laihtuivat hieman enemmän kuin tavanomaisen määrän proteiinia saaneet. Tutkimuksen tärkein tulos kuitenkin oli, että runsaasti proteiinia saaneet ja kuntosaliharjoitteita tehneet menettivät vähemmän lihasta ja enemmän rasvaa kuin ne, jotka saivat ruokavaliostaan tavanomaisen määrän proteiinia.