Polyfenolirikas kaakao ja tumma suklaa piristävät muistia

Uuden tutkimuksen mukaan polyfenolirikas kaakao piristää lievässä muistihäiriössä muistitoimintoja. Myös aiemmissa nuorilla tehdyissä tutkimuksissa kaakao on lisännyt vireystilaa ja parantanut hiukan muisti- ja tarkkaavaisuustehtävissä pärjäämistä. Ihmelääkkeestä ei liene kuitenkaan kyse, eikä vielä tiedetä voiko kaakao estää dementian ilmaantuvuutta.

Kaakao ja suklaa verenpaineen tasaajia?

Kaakao (Theobroma cacao) on kasvi, jonka pavuista tehdään kaakaojauhetta. Kaakaojauhetta käytettään suklaan, kaakaojuoman, muiden juomien, leivonnaisten sekä ruokien makuaineena. Tumma suklaa ja vanhanaikainen tumma kaakaojuoma sisältävät runsaasti kaakaojauhetta....

Sydäninfarkti ja suklaa

Suklaa sisältää paljon flavonoideja, joiden on ajateltu olevan pääasiallisesti vastuussa verisuoniin kohdistuvista edullisista vaikutuksista. Ruotsalaisen tutkijaryhmän tutkimuksessa seurattiin suklaan syönnin ja sydänperäisten kuolemien välistä yhteyttä. Tutkimus osoitti, että suklaata säännöllisesti käyttävät saattavat selvitä paremmin sydäninfarktista. Tutkimuksessa ei kuitenkaan eroteltu oliko suklaa maito- vai tummaa suklaata. Lisäksi tutkimukseen liittyy paljon sekoittavia tekijöitä, joten lisää tutkimustietoa aiheesta tarvitaan.

Laskeeko tumma suklaa sittenkään verenpainetta?

Australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin tumman suklaan ja lykopeenilisän vaikutuksia verenpaineeseen. Tutkimuksessa ei havaittu muutosta tutkittavien verenpaineessa kummassakaan ryhmässä. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että huolimatta päivittäisestä suklaan syönnistä (50 g/pv) tutkittavien paino ei noussut 3 kuukauden aikana lainkaan.

Tumma suklaa on hyvästä

Italialaisessa tutkimuksessa selvitettiin tumman suklaan vaikutuksia verenpaineeseen, insuliiniherkkyyteen, endoteelitoimintaan sekä sydän- ja verisuonitautiriskiin. Tumma suklaa laski verenpainetta verrattuna valkoiseen suklaaseen. Lisäksi insuliiniherkkyyden ja beetasolujen toiminnan havaittiin parantuneen tumma suklaa-jakson aikana. Valkoisella suklaalla ei ollut samankaltaisia vaikutuksia.