Vitamiineista ei apua syövässä, ei sydäntaudeissa

Vitamiinivalmisteiden vaikutuksia sydän- ja syöpätauteihin on selvitetty viimeisten vuosien aikana ahkerasti. Vitamiinit vaikuttavan neutraaleilta sekä sairastumisen että kuolleisuuden suhteen. Tulokset ovat hämmästyttävän yhdenmukaisia. Tässä kirjoituksessa pieni katsaus asiaan tuoreimpien meta-analyysien valossa.

Maito ja terveys, mikä on näyttö?

Useiden viimeaikaisten tutkimuskoosteiden mukaan maito on joko lievästi terveyttä edistävää tai neutraalia. Väitteet maidon sairauksia aiheuttavista vaikutuksista ei saa tukea meta-analyyseistä. Eikä maitotalousuotteet ole toisaalta ihmelääkettä lihavuutta vastaan.

Tasapainoilua alkoholin kanssa

Tänä päivänä BMJ:ssä ilmestyneen meta-analyysin mukaan alkoholia käyttävillä on  25 % alhaisempi kuolleisuus sepelvaltimotaudista tai aivohalvauksesta johtuen kuin alkoholista pidättyvillä (Ronksley et al. 2011). Kaikkein eniten sydänterveyshyötyä tuo kohtuukäyttö....

Jalostetut lihatuotteet lisäävät diabetes- ja sydäntautiriskiä?

Lihan kulutuksen yhteydestä sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin on edelleen riittämättömästi tietoa ja tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä kokosi meta-analyysissään 20 tutkimuksen tiedot, joissa oli tutkittu lihan kulutuksen yhteyttä sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen ja diabeteksen riskiin. Tutkimuksen mukaan punaisen lihan kulutus ei ollut yhteydessä sepelvaltimotautiin eikä diabetekseen. Sen sijaan jokainen 50 gramman lisäys lihajalosteiden kulutuksessa oli yhteydessä 42 % suurempaan riskiin sairastua sepelvaltimotautiin ja 19 % suurempaan riskiin sairastua diabetekseen. Lihan tai lihatuotteiden kulutuksella ei havaittu olevan yhteyttä aivohalvaukseen.

Kalan rasvasta ei lisäetua sepelvaltimotaudissa

Runsaasti kalan rasvaa ja omega-3 rasvahappoja sisältävän ruokavalion on todettu olevan yhteydessä hyvään sydän- ja verisuoniterveyteen. Norjalainen tutkijaryhmä seurasi koehenkilöiden omega-3 rasvahappojen saantia ja sydänterveyttä eteenpäin suuntautuvassa väestötutkimuksessa. Omega-3 rasvahappojen saannilla ei havaittu yhteyttä sydäntapahtumien ilmaantumiseen. Lisäksi suuren omega-3 rasvahappojen kokonaissaannin ruokavaliosta ja ravintolisänä ei havaittu suojaavan koehenkilöitä sydäntapahtumilta.

Huutia sokerille ja tärkkelykselle

Tuoreet tutkimustulokset viittaavat siihen, että rasvan laadun lisäksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös hiilihydraattien laatuun ja määrään. Erityisesti nopeasti imeytyvät hiilihydraatit näyttäisivät olevan sydänterveydelle pahasta.