Voiko rasvoilla vaikuttaa muistin toimintaan?

Rasvojen terveysvaikutuksia sydämeen on tutkittu runsaasti. Sen sijaan aivoterveys ja erityisesti muistitoiminnot ovat jääneet lapsipuolen asemaan. Muistin ja aivojen kehittyminen tapahtuu pääsääntöisesti lapsuuden aikana ja sen heikkeneminen vanhuusiällä. Moni työikäinen on kuitenkin huolissaan muistikapasiteetistään. Tässä kirjoituksessa valaisen mitä olen asiasta saanut selville.

Onko kalaöljy vienyt meitä kuin pässiä narussa?

Kalaperäisistä omega-3 rasvahapoista riittää hyvää sanottavaa. Ne ovat monien asiantuntijoiden mukaan terveydelle erittäin hyödyllisiä. Mutta miten tilanne on, kun öljy irrotetaan kalasta, ja tarkastellaan pelkkiä rasvahappoja (EPA/DHA)? Tutustuin viimeaikaisiin kattaviin tutkimuksiin sydämen, aivojen ja diabeteksen näkökulmasta.

Ollakko vai eikö olla? Kalaöljy muistin suojaamisessa

Useissa epidemiologisissa tutkimuksissa kalan runsas käyttö ja kalarasvan saanti on liitetty virkeisiin muistitoimintoihin. Aiemmat satunnaistetut tutkimukset kalaöljynvalmisteen vaikutuksista muistitoimintoihin ovat olleet ristiriitaisia ja tutkimukset ovat pääosin pieniä. Nyt kaksi uutta suurehkoa tutkimusta liittyy sarjaan. Ensimmäisessä tutkimuksissa havaittiin, että 1,5 vuoden seurannasssa suuri annos (2,0 g) DHA:ta ei kohentanut muistitoimintoja verrattuna lumehoitoon Alzheimerin taudissa (Quinn J et al. JAMA 2010; 304: 1903-1911). DHA on toinen kalaöljyn omega-3 rasvahapoista. Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa DHA-valmiste pienemmällä annoksella (0,9 g/pv) auttoi säilyttämään muistitoimintoja paremmin kuin lumelääke. Tässä tutkimuksessa käytetty DHA-valmiste sisälsi myös mm. antioksidantteja (Yurko-Mauro et al. Alzheimers Dement 2010;6:456-464). Tutkijoiden mukaan omega-3 rasvahapoista voi ehkä olla hyötyä vain lievemmissä muistihäiriöissä, tai terveen muistin säilyttämisessä. Ainakaan alkaneen Alzheimerin taudin hoidossa DHA-valmisteista ei enää näyttäisi olevan hyötyä.

Lisää positiivisia uutisia kaakaosta

Kaakaopavusta valmistetulla tummalla suklaalla ja juomalla on havaittu useita myönteisiä vaikutuksia lyhytaikaisissa tutkimuksissa. Tuoreiden tutkimusten perusteella kaakaolla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia mielialaan, dementian syntyyn ja sydänterveyteen.

Ginkgo-yrtti ja muistitoiminnot

Ginkgo Biloba on lääkkeellisesti käytettävä rohdos. Ginkgoa on saatavilla Suomessa ja sen sanotaan aktivoivan ääreisverenkiertoa erityisesti aivoissa. On esitetty että Ginkgo voisi estää muistin huononemista tai jopa parantaa muisti- ja huomiotoimintoja. Amerikkalainen tutkimusryhmä on julkaissut tutkimuksen Ginkgon vaikutuksista vanhusten älyllisiin toimintoihin. Tutkimustulokset osoittivat, ettei Ginkgo parantanut vanhusten muistia, huomiokykyä, kielellisiä taitoja, toiminnallisia taitoja tai mitään muitakaan älyllisten toimintojen komponentteja. Millään tutkimusparametrilla mitattuna Ginkgo ei parantanut koehenkilöiden muisti- tai älyllisiä toimintoja.

Oliiviöljy ja muisti

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että Välimeren ruokavalio saattaa suojata muistihäiriöiltä. Ranskalaisessa kolmen kaupungin kohorttitutkimuksessa seurattiin oliiviöljyn ja muistitoimintojen säilymisen välistä yhteyttä. Oliiviöljyn runsas käyttö näytti pienentävän muistihäiriöiden ilmaantumista lievästi. Eniten oliiviöljyä käyttäneillä oli 17 % pienempi riski saada kuvamuistin häiriöitä, mutta sanallisissa muistitehtävissä ei ollut eroa oliiviöljyä paljon ja vähän käyttävillä.

Ehkäiseekö kahvi sittenkään muistihäiriöitä?

Väestötutkimuksissa kahvin juonnin on huomattu olevan yhteydessä pienempään tyypin kaksi diabeteksen ja joidenkin suolistoalueen syöpien riskiin. Toisaalta kahvin huonoina puolina tiedetään olevan vatsaärsytyksen ja unettomuuden. Pannu- ja espressokahvi, ei kuitenkaan paperisuodatettu kahvi, nostavat LDL-kolesterolia. Kahvin vaikutuksesta dementian syntyyn on saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Kahvi on kuitenkin vilkkaan tutkimuksen kohteena, joten mielenkiintoisia uutisia lienee odotettavissa.

Muistitko Välimeren ruokavalion, osa II

Välimeren ruokavalion katsotaan kuuluvaksi runsaasti kalaa, kasviksia, palkokasveja, viljatuotteita (riisiä, pastaa ja leipää), oliiviöljyn –tyyppisiä rasvoja, kohtuullisesti alkoholia, ja vähäisesti rasvaisia maitotaloustuotteita ja lihaa. Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että Välimeren ruokavaliota noudattaneet säilyttivät älylliset toimintonsa paremmin. Osana kokonaisvaltaista terveyden edistämistä Välimeren dieetti näyttää suojaavan sekä aivoja että sydäntä.

Kalaa nuorille ja vanhoille

Kalan sydänterveyshyödyt ovat tunnetut. Vähemmän on tiedetty kalan vaikutuksesta aivojen toimintaan. Nyt kolme eri tutkimusryhmää on raportoinut kalan ja/tai omega-3 rasvahappojen vaikutuksesta kognitioon eli muistiin ja älyllisiin toimintoihin. Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kalalla saattaa olla mielenkiintoisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin.