Ruotsalainen diabetessuositus: karppaus ok, räätälöinti tärkeintä

Karppaukselle eli vähähiilihydraattiselle ruokavaliolle on nyt anettu selvä asema ruotsalaisessa diabeteksen hoitoa koskevassa ruokavaliosuosituksessa. Hyväkarppauksen kanssa samalla viivalla on Suomessakin käytössä oleva perinteinen diabeteksen ruokavalio, Välimeren ruokavalio ja alhaisen GI:n ruokavalio. Tiukkaa karppausta ei suositella kuin laihduttamiseen.

LDL -kolesterolin seikkailua

Kova rasva ei välttämättä kohota LDL -kolesterolia hiilarirajoituksen aikaan. Liika on kuitenkin liikaa. Lopulta vaaka keikahtaa ja LDL kääntyy nousuun tyydyttyneen rasvan saannin kasvaessa liian korkeaksi.

Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja insuliinivaste (osa 11)

Julkisessa keskustelussa kuulee väitettävän, että hiilihydraattien insuliinivaste on kaiken pahan alku ja juuri. Tämä lienee liikaa yksinkertaistamista, vaikka insuliinilla onkin keskeinen asema liikapainossa. Mutta mitä tiedetään VHH:n ja muiden ruokavalioiden sekä energiaravintoaineiden insuliinivasteista? Tässä kirjoituksessa kuvaan vähähiilihydraattisen ruokavalion, proteiinien ja eri hiilihydraattien insuliinivasteita.

Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja fyysinen suorituskyky (osa 10)

Tämä on VHH:ta koskevan kirjoitussarjani kymmenes osa. Hiilihydraattien tuntuvalla vähentämisellä (VHH) on monia vaikutuksia fyysiseen suorituskykyyn. Vaikutukset ovat erilaiset kestävyys- ja anaerobisissa lajeissa. VHH saattaa sopia jaksottaiseen käyttöön kestävyysurheilussa tavoitteena manipuloida rasvanpolttoa, glykogeenivarastoja sekä mitokondrioiden määrää. Anerobisiin lajeihin se sopinee huonosti. Arkiliikkujalle VHH voi sopia totuttelun jälkeen siinä missä muutkin ruokavaliot.

VHH ja vähärasvainen dieetti -erilaiset mieliteot

Uskomus: mitä ruokaa rajoitat, sitä himoitset. Nyt julkaistu vähähiilihydraattisella ja vähärasvaisella ruokavalioilla tehty tutkimus väittää juuri päinvastaista. Käsitykseni mukaan ainakin monet karppaajat ovat tämän jo kauan sitten allekirjoittaneet omien kokemuksiensa pohjalta. Tulos on myös yhdensuuntainen mitä meille ravitsemusterapeuteille opetettiin esim. Raimo Lappalaisen luennoilla, nälkään syöty lisää omaa haluttavuuttaan.

Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja syöpä (osa 7)

Vähähiilihydraattista ruokavaliota koskevassa kirjoitussarjassani on vuorossa syöpä. Käsittelen aihetta kahdesta näkökulmasta: mitä vaikutuksia vähähiilihydraattisella ruokavaliolla on syövän ilmaantumiseen ja miten vähähiilihydraattinen ruokavalio vaikuttaa syöpäkasvaimiin jo syöpään sairastuneilla? Näyttää siltä, että varsinkin punaiseen ja prosessoituun lihaan painottuva VHH saattaa lisätä paksusuolen syövän riskiä, kun taas kasvikunnan tuotteisiin painottuva VHH ei lisää syöpäriskiä. Hiilihydraattirajoitteinen eläinkunnan tuotteisiin painottuva ruokavalio lisää erityisesti miesten syöpäriskiä, kun taas naisilla riskin lisäys on pienempi tai sitä ei ole.