Vähäisestäkin laihtumisesta on monia terveyshyötyjä

Vähäisestäkin laihtumisesta on monia terveyshyötyjä

Toisessa yhtäaikaa julkaisemassani blogitekstissäni ”Lihavuuden hoidon dilemma” kirjoitan lihavuuden hoidon pitkäaikaistulosten haasteista. Tässä kirjoituksessa kertaan kuitenkin ne terveyshyödyt, joita vaatimattomallakin laihdutustuloksella voidaan saavuttaa pisimpien (yli 3 vuotta kestäneiden) satunnaistettujen tutkimusten mukaan.

Ei menny ihan niinku Strömsössä, Look Ahead-tutkimus

Look Ahead -tutkimus on laaja sydän- ja verisuonitautitapahtumien estoon tähdännyt kliininen tutkimus tyypin 2 diabeetikoilla. Hoitona oli suositusten mukainen ruokavalio, liikunta ja laihtumispyrkimys. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja laajin elämäntapainterventio tyypin 2 diabeteksessa.

HDL -kolesterolin seikkailua

Tässä kirjoituksessa käsittelen ruokavalion vaikutusta HDL -kolesteroliin. Yleensä ruokavalion osuutta pidetään vähäisenä, mutta toisin on. Uusi kirjallisuuskatsaus vakuuttaa että ruokavaliolla voi vaikuttaa HDL -kolesteroliin yhtä paljon kun liikunnalla tai alkoholin käytöllä.

Terveyshyötyjen mittasuhteita

Minulle on melko vaikea hahmottaa erilaisten terveelliseksi ajateltujen elintapojen todellista vaikutusta sekä niiden mittasuhteita toisiinsa. Epäilen, ettei se aina ole ihan helppoa muillekaan. Meillä on jo SCORE -taulukko ja Finriski -laskuri. Miksei siis jonkintyyppinen interventiotaulukko tai -laskurikin? Valaisen ajatusta muutamalla esimerkillä, jotka ovat olleet esillä viimeisen vuoden aikana.

Hiilihydraatit ja urheilijat, uutta tietoa

Hiilihydraattien merkitys kestävyysurheilussa on keskeinen, koska ne toimivat pääasiallisena energian lähteenä urheilusuoritusten aikana. Voimailulajeissa hiilihydraattien saanti ei ole yhtä keskeistä. Usea tutkimusryhmä on tutkinut hiilihydraattien saannin vaikutusta muun muassa palautumiseen sekä voimailun jälkeiseen lihasarkuuteen ja inflammaatioon